Żar

Całkowity dystans: 5,18 km
Najwyższy punkt: 890 m
Najniższy punkt: 652 m
Wyskokość podjazdów: 480 m
Wysokość zjazdów: -484 m
Total time: 01:57:57
Pobieranie