Wołosań

Całkowity dystans: 12.81 km
Najwyższy punkt: 1075 m
Najniższy punkt: 627 m
Wyskokość podjazdów: 1926 m
Wysokość zjazdów: -1934 m
Total time: 03:10:15
Pobieranie