Wołosań

Całkowity dystans: 12,81 km
Najwyższy punkt: 1076 m
Najniższy punkt: 627 m
Wyskokość podjazdów: 1915 m
Wysokość zjazdów: -1923 m
Total time: 03:10:15
Pobieranie