Wielka Rawka

Całkowity dystans: 9,86 km
Najwyższy punkt: 1306 m
Najniższy punkt: 853 m
Wyskokość podjazdów: 986 m
Wysokość zjazdów: -989 m
Total time: 03:06:00
Pobieranie