Wielka Racza

Całkowity dystans: 10,19 km
Najwyższy punkt: 1239 m
Najniższy punkt: 703 m
Wyskokość podjazdów: 1216 m
Wysokość zjazdów: -1213 m
Total time: 17:48:14
Pobieranie