Wielka Czantoria

Całkowity dystans: 11,64 km
Najwyższy punkt: 999 m
Najniższy punkt: 376 m
Wyskokość podjazdów: 3306 m
Wysokość zjazdów: -3293 m
Total time: 02:27:27
Pobieranie