Waligóra

Całkowity dystans: 1.58 km
Najwyższy punkt: 933 m
Najniższy punkt: 786 m
Wyskokość podjazdów: 314 m
Wysokość zjazdów: -318 m
Total time: 00:46:43
Pobieranie