Waligóra

Całkowity dystans: 1,58 km
Najwyższy punkt: 934 m
Najniższy punkt: 786 m
Wyskokość podjazdów: 316 m
Wysokość zjazdów: -319 m
Total time: 00:46:43
Pobieranie