Trójgarb

Całkowity dystans: 5,7 km
Najwyższy punkt: 808 m
Najniższy punkt: 510 m
Wyskokość podjazdów: 1328 m
Wysokość zjazdów: -1324 m
Total time: 01:33:48
Pobieranie