Tarnica

Całkowity dystans: 11,16 km
Najwyższy punkt: 1346 m
Najniższy punkt: 716 m
Wyskokość podjazdów: 1133 m
Wysokość zjazdów: -1124 m
Total time: 03:36:18
Pobieranie