Suchoń

Całkowity dystans: 4,36 km
Najwyższy punkt: 972 m
Najniższy punkt: 641 m
Wyskokość podjazdów: 602 m
Wysokość zjazdów: -588 m
Total time: 01:34:56
Pobieranie