Suchoń

Całkowity dystans: 4.36 km
Najwyższy punkt: 971 m
Najniższy punkt: 641 m
Wyskokość podjazdów: 599 m
Wysokość zjazdów: -585 m
Total time: 01:34:56
Pobieranie