Śnieżnik

Całkowity dystans: 14.19 km
Najwyższy punkt: 1426 m
Najniższy punkt: 692 m
Wyskokość podjazdów: 1911 m
Wysokość zjazdów: -1910 m
Total time: 03:56:54
Pobieranie