Śnieżnik

Całkowity dystans: 14,19 km
Najwyższy punkt: 1426 m
Najniższy punkt: 692 m
Wyskokość podjazdów: 1890 m
Wysokość zjazdów: -1889 m
Total time: 03:56:54
Pobieranie