Sniezka

Całkowity dystans: 19.67 km
Najwyższy punkt: 1604 m
Najniższy punkt: 783 m
Wyskokość podjazdów: 1043 m
Wysokość zjazdów: -1040 m
Total time: 06:01:39
Pobieranie