Śnieżka

Całkowity dystans: 16.53 km
Najwyższy punkt: 1602 m
Najniższy punkt: 1004 m
Wyskokość podjazdów: 1767 m
Wysokość zjazdów: -1775 m
Total time: 05:14:06
Pobieranie