Śnieżka

Całkowity dystans: 16,53 km
Najwyższy punkt: 1603 m
Najniższy punkt: 1005 m
Wyskokość podjazdów: 1761 m
Wysokość zjazdów: -1769 m
Total time: 05:14:06
Pobieranie