Ślęża

Całkowity dystans: 10.06 km
Najwyższy punkt: 728 m
Najniższy punkt: 379 m
Wyskokość podjazdów: 980 m
Wysokość zjazdów: -981 m
Total time: 02:57:36
Pobieranie