Ślęża

Całkowity dystans: 10,06 km
Najwyższy punkt: 728 m
Najniższy punkt: 380 m
Wyskokość podjazdów: 984 m
Wysokość zjazdów: -986 m
Total time: 02:57:36
Pobieranie