Skopiec

Całkowity dystans: 6,45 km
Najwyższy punkt: 723 m
Najniższy punkt: 396 m
Wyskokość podjazdów: 300 m
Wysokość zjazdów: -345 m
Total time: 01:37:35
Pobieranie