Skopiec

Całkowity dystans: 6452 m
Najwyższy punkt: 722 m
Najniższy punkt: 396 m
Wyskokość podjazdów: 301 m
Wysokość zjazdów: -346 m
Total time: 01:37:35
Pobieranie