Skalnik

Całkowity dystans: 10,47 km
Najwyższy punkt: 955 m
Najniższy punkt: 574 m
Wyskokość podjazdów: 1745 m
Wysokość zjazdów: -1731 m
Total time: 02:15:04
Pobieranie