rudawiec

Całkowity dystans: 10,18 km
Najwyższy punkt: 1106 m
Najniższy punkt: 697 m
Wyskokość podjazdów: 417 m
Wysokość zjazdów: -445 m
Total time: 02:58:56
Pobieranie