Pulsoksymetr

Pulsoksymetr jest urządzeniem elektronicznym służącym do nieinwazyjnego pomiaru saturacji, czyli natlenienia krwi.  Czujnik urządzenia składa się z nadajnikaświatła czerwonego i podczerwonego praz fotodetektora. W trakcie oznaczenia dochodzi do pomiaru pochłonięcia przez erytrocyty (czerwone krwinki) w naczyniach włosowatych promieniowania pochodzącego z nadajnika.

Czujnik pulsoksymetru w naszym przypadku zakłada się na palec ręki. Prawidłowy poziom saturacji tlenem w normalnych warunkach wynosi 95-99%. Alarm ostrzegający przed niedotleniem powinien być ustawiony na poziom 94%.  Pulsoksymetr  mierzy również tętno.

W warunkach terenowych trzeba pamiętać o ogrzaniu palców przed planowanym badaniem. Zimne palce posiadają mniejsze ukrwienie, co się będzie przekładało na zafałszowanie wyników. Wpływ na wynik badania będzie miał wpływ lakier na paznokciach.