Poręba

Całkowity dystans: 2.72 km
Najwyższy punkt: 679 m
Najniższy punkt: 540 m
Wyskokość podjazdów: 328 m
Wysokość zjazdów: -326 m
Total time: 01:00:23
Pobieranie