Poręba

Całkowity dystans: 2,72 km
Najwyższy punkt: 679 m
Najniższy punkt: 541 m
Wyskokość podjazdów: 325 m
Wysokość zjazdów: -323 m
Total time: 01:00:23
Pobieranie