Polica

Całkowity dystans: 13.02 km
Najwyższy punkt: 1366 m
Najniższy punkt: 755 m
Wyskokość podjazdów: 1635 m
Wysokość zjazdów: -1624 m
Total time: 17:16:34
Pobieranie