Polica

Całkowity dystans: 13,02 km
Najwyższy punkt: 1366 m
Najniższy punkt: 755 m
Wyskokość podjazdów: 1638 m
Wysokość zjazdów: -1627 m
Total time: 17:16:34
Pobieranie