Pilsko

Całkowity dystans: 15,77 km
Najwyższy punkt: 1558 m
Najniższy punkt: 641 m
Wyskokość podjazdów: 2898 m
Wysokość zjazdów: -2902 m
Total time: 05:08:35
Pobieranie