Orlica

Całkowity dystans: 4,13 km
Najwyższy punkt: 1089 m
Najniższy punkt: 904 m
Wyskokość podjazdów: 173 m
Wysokość zjazdów: -222 m
Total time: 01:11:42
Pobieranie