Orlica

Całkowity dystans: 4.13 km
Najwyższy punkt: 1088 m
Najniższy punkt: 903 m
Wyskokość podjazdów: 173 m
Wysokość zjazdów: -223 m
Total time: 01:11:42
Pobieranie