Orlica

Całkowity dystans: 4.32 km
Najwyższy punkt: 1082 m
Najniższy punkt: 912 m
Wyskokość podjazdów: 348 m
Wysokość zjazdów: -348 m
Total time: 01:02:02
Pobieranie