mogielica

Całkowity dystans: 7,54 km
Najwyższy punkt: 1166 m
Najniższy punkt: 682 m
Wyskokość podjazdów: 498 m
Wysokość zjazdów: -516 m
Total time: 02:25:00
Pobieranie