Mogielica

Całkowity dystans: 8,2 km
Najwyższy punkt: 1183 m
Najniższy punkt: 686 m
Wyskokość podjazdów: 1208 m
Wysokość zjazdów: -1198 m
Total time: 02:34:23
Pobieranie