Mogielica

Całkowity dystans: 8.2 km
Najwyższy punkt: 1182 m
Najniższy punkt: 685 m
Wyskokość podjazdów: 1214 m
Wysokość zjazdów: -1204 m
Total time: 02:34:23
Pobieranie