Lubań

Całkowity dystans: 13,68 km
Najwyższy punkt: 1224 m
Najniższy punkt: 649 m
Wyskokość podjazdów: 2183 m
Wysokość zjazdów: -2194 m
Total time: 04:50:45
Pobieranie