Łopiennik

Całkowity dystans: 7.74 km
Najwyższy punkt: 1062 m
Najniższy punkt: 541 m
Wyskokość podjazdów: 1177 m
Wysokość zjazdów: -1179 m
Total time: 02:22:17
Pobieranie