Łopiennik

Całkowity dystans: 7,74 km
Najwyższy punkt: 1063 m
Najniższy punkt: 542 m
Wyskokość podjazdów: 1175 m
Wysokość zjazdów: -1177 m
Total time: 02:22:17
Pobieranie