Lackowa

Całkowity dystans: 9.57 km
Najwyższy punkt: 1004 m
Najniższy punkt: 584 m
Wyskokość podjazdów: 952 m
Wysokość zjazdów: -959 m
Total time: 03:00:13
Pobieranie