Lackowa

Całkowity dystans: 9,57 km
Najwyższy punkt: 1004 m
Najniższy punkt: 584 m
Wyskokość podjazdów: 947 m
Wysokość zjazdów: -954 m
Total time: 03:00:13
Pobieranie