Krzyżna Góra

Całkowity dystans: 4.03 km
Najwyższy punkt: 645 m
Najniższy punkt: 459 m
Wyskokość podjazdów: 560 m
Wysokość zjazdów: -550 m
Total time: 01:10:23
Pobieranie