Krzyżna Góra

Całkowity dystans: 4,03 km
Najwyższy punkt: 646 m
Najniższy punkt: 459 m
Wyskokość podjazdów: 565 m
Wysokość zjazdów: -555 m
Total time: 01:10:23
Pobieranie