Krzesanica

Całkowity dystans: 22,41 km
Najwyższy punkt: 2122 m
Najniższy punkt: 896 m
Wyskokość podjazdów: 2267 m
Wysokość zjazdów: -2275 m
Total time: 08:43:30
Pobieranie