Kraczonik

Całkowity dystans: 6 km
Najwyższy punkt: 944 m
Najniższy punkt: 492 m
Wyskokość podjazdów: 823 m
Wysokość zjazdów: -818 m
Total time: 03:18:31
Pobieranie