Kraczonik

Całkowity dystans: 6 km
Najwyższy punkt: 944 m
Najniższy punkt: 493 m
Wyskokość podjazdów: 826 m
Wysokość zjazdów: -821 m
Total time: 03:18:31
Pobieranie