kowadlo

Całkowity dystans: 6,84 km
Najwyższy punkt: 965 m
Najniższy punkt: 656 m
Wyskokość podjazdów: 329 m
Wysokość zjazdów: -340 m
Total time: 04:56:14
Pobieranie