kowadlo

Całkowity dystans: 6.84 km
Najwyższy punkt: 964 m
Najniższy punkt: 655 m
Wyskokość podjazdów: 327 m
Wysokość zjazdów: -339 m
Total time: 04:56:14
Pobieranie