Koskowa Góra

Całkowity dystans: 1.17 km
Najwyższy punkt: 871 m
Najniższy punkt: 820 m
Wyskokość podjazdów: 117 m
Wysokość zjazdów: -122 m
Total time: 01:18:42
Pobieranie