Kłodzka Góra

Całkowity dystans: 9,49 km
Najwyższy punkt: 778 m
Najniższy punkt: 397 m
Wyskokość podjazdów: 1397 m
Wysokość zjazdów: -1388 m
Total time: 02:26:41
Pobieranie