Wysoka Góra

Całkowity dystans: 1,04 km
Najwyższy punkt: 300 m
Najniższy punkt: 275 m
Wyskokość podjazdów: 33 m
Wysokość zjazdów: -37 m
Total time: 00:34:16
Pobieranie