Śnieżka

Całkowity dystans: 23,11 km
Najwyższy punkt: 1605 m
Najniższy punkt: 765 m
Wyskokość podjazdów: 1190 m
Wysokość zjazdów: -1162 m
Total time: 06:39:48
Pobieranie