Śnieżka

Całkowity dystans: 23.11 km
Najwyższy punkt: 1605 m
Najniższy punkt: 764 m
Wyskokość podjazdów: 1193 m
Wysokość zjazdów: -1165 m
Total time: 06:39:48
Pobieranie