midzor

Całkowity dystans: 15.46 km
Najwyższy punkt: 2158 m
Najniższy punkt: 1556 m
Wyskokość podjazdów: 776 m
Wysokość zjazdów: -769 m
Total time: 03:59:41
Pobieranie