midzor

Całkowity dystans: 15,46 km
Najwyższy punkt: 2158 m
Najniższy punkt: 1557 m
Wyskokość podjazdów: 773 m
Wysokość zjazdów: -766 m
Total time: 03:59:41
Pobieranie