Kekes

Całkowity dystans: 12,79 km
Najwyższy punkt: 990 m
Najniższy punkt: 346 m
Wyskokość podjazdów: 667 m
Wysokość zjazdów: -662 m
Total time: 03:39:52
Pobieranie