Kekes

Całkowity dystans: 12.79 km
Najwyższy punkt: 989 m
Najniższy punkt: 345 m
Wyskokość podjazdów: 669 m
Wysokość zjazdów: -664 m
Total time: 03:39:52
Pobieranie