Howerla

Całkowity dystans: 8.41 km
Najwyższy punkt: 2061 m
Najniższy punkt: 1251 m
Wyskokość podjazdów: 1298 m
Wysokość zjazdów: -1306 m
Total time: 04:40:52
Pobieranie