Howerla

Całkowity dystans: 8,41 km
Najwyższy punkt: 2062 m
Najniższy punkt: 1251 m
Wyskokość podjazdów: 1287 m
Wysokość zjazdów: -1294 m
Total time: 04:40:52
Pobieranie