Góra Dzierżyńska

Całkowity dystans: 0,36 km
Najwyższy punkt: 357 m
Najniższy punkt: 348 m
Wyskokość podjazdów: 20 m
Wysokość zjazdów: -21 m
Total time: 00:18:51
Pobieranie