Gerlach

Całkowity dystans: 13.38 km
Najwyższy punkt: 2654 m
Najniższy punkt: 1410 m
Wyskokość podjazdów: 3156 m
Wysokość zjazdów: -3165 m
Total time: 08:38:49
Pobieranie