Gerlach

Całkowity dystans: 13,38 km
Najwyższy punkt: 2655 m
Najniższy punkt: 1410 m
Wyskokość podjazdów: 3166 m
Wysokość zjazdów: -3175 m
Total time: 08:38:49
Pobieranie