Dealul Bălăneşti

Całkowity dystans: 4,11 km
Najwyższy punkt: 432 m
Najniższy punkt: 246 m
Wyskokość podjazdów: 334 m
Wysokość zjazdów: -358 m
Total time: 01:15:50
Pobieranie