Carrantuohill

Całkowity dystans: 14.7 km
Najwyższy punkt: 1032 m
Najniższy punkt: 137 m
Wyskokość podjazdów: 1158 m
Wysokość zjazdów: -1161 m
Total time: 06:28:44
Pobieranie