Carrantuohill

Całkowity dystans: 14,7 km
Najwyższy punkt: 1033 m
Najniższy punkt: 137 m
Wyskokość podjazdów: 1155 m
Wysokość zjazdów: -1158 m
Total time: 06:28:44
Pobieranie