Kawia Góra

Całkowity dystans: 12,99 km
Najwyższy punkt: 341 m
Najniższy punkt: 213 m
Wyskokość podjazdów: 845 m
Wysokość zjazdów: -843 m
Total time: 03:18:07
Pobieranie