Jaworz

Całkowity dystans: 7.73 km
Najwyższy punkt: 921 m
Najniższy punkt: 647 m
Wyskokość podjazdów: 695 m
Wysokość zjazdów: -686 m
Total time: 03:24:07
Pobieranie