Jaworz

Całkowity dystans: 7,73 km
Najwyższy punkt: 921 m
Najniższy punkt: 648 m
Wyskokość podjazdów: 699 m
Wysokość zjazdów: -691 m
Total time: 03:24:07
Pobieranie