Jaworniki

Całkowity dystans: 5,97 km
Najwyższy punkt: 1012 m
Najniższy punkt: 646 m
Wyskokość podjazdów: 1400 m
Wysokość zjazdów: -1398 m
Total time: 01:21:57
Pobieranie