Jałowiec

Całkowity dystans: 8,16 km
Najwyższy punkt: 1112 m
Najniższy punkt: 687 m
Wyskokość podjazdów: 1272 m
Wysokość zjazdów: -1249 m
Total time: 02:33:15
Pobieranie