Ćwilin

Całkowity dystans: 4,8 km
Najwyższy punkt: 1078 m
Najniższy punkt: 675 m
Wyskokość podjazdów: 643 m
Wysokość zjazdów: -643 m
Total time: 02:59:01
Pobieranie