Ćwilin

Całkowity dystans: 4.8 km
Najwyższy punkt: 1078 m
Najniższy punkt: 674 m
Wyskokość podjazdów: 646 m
Wysokość zjazdów: -646 m
Total time: 02:59:01
Pobieranie