Baranie

Całkowity dystans: 13,91 km
Najwyższy punkt: 754 m
Najniższy punkt: 451 m
Wyskokość podjazdów: 1439 m
Wysokość zjazdów: -1433 m
Total time: 03:26:26
Pobieranie