Baranie

Całkowity dystans: 13.91 km
Najwyższy punkt: 753 m
Najniższy punkt: 451 m
Wyskokość podjazdów: 1447 m
Wysokość zjazdów: -1441 m
Total time: 03:26:26
Pobieranie