Babica

Całkowity dystans: 8,27 km
Najwyższy punkt: 731 m
Najniższy punkt: 533 m
Wyskokość podjazdów: 712 m
Wysokość zjazdów: -715 m
Total time: 04:10:00
Pobieranie