Babica

Całkowity dystans: 8.27 km
Najwyższy punkt: 731 m
Najniższy punkt: 532 m
Wyskokość podjazdów: 707 m
Wysokość zjazdów: -711 m
Total time: 04:10:00
Pobieranie