babia-gora

Całkowity dystans: 13,23 km
Najwyższy punkt: 1717 m
Najniższy punkt: 703 m
Wyskokość podjazdów: 1037 m
Wysokość zjazdów: -1035 m
Total time: 04:39:23
Pobieranie